ვაინ კახეთი

უმნიშვნელოვანესი ღვინის წარმოების და ტექნოლოგიების ცენტრი-მუზეუმი, პირველი მევენახეობა-მეღვინეობის ტექნოლოგიების სამეცნიერო ბაზა საბჭოთა კავშირში, რომელიც 1930 წელს დაარსდა. მდებარეობს თელავის რაიონში.