ვენეტო დიზაინი

სვე­ლი წერ­ტი­ლე­ბის ყვე­ლა­ზე გე­მოვ­ნე­ბი­ა­ნი და კომ­ფორ­ტუ­ლი გა­და­წყვე­ტა “ვე­ნე­ტო დი­ზა­ი­ნი”-ს შო­უ­რუმ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრო­დუქ­ცი­ით სრულ­ყო­ფი­ლად არის შე­საძ­ლებ­ლი. კე­რა­მი­კის და გრა­ნი­ტის ფი­ლე­ბი, სანტექნიკა და ხელ­სა­ბა­ნე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი